ÚVODNÍ STRANA ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY NAŠI PARTNEŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE
tel.: +420 571 611 563
TRIDAS Technology s.r.o. - Komfort s úsporou a návratností...
TRIDAS TECH TRIDAS PACK TRIDAS PULP

NÍZKOENERGETICKÉ DOMYKATEGORIEAKČNÍ NABÍDKAKONTAKT

TRIDAS TECHNOLOGY, s.r.o.

Fakturační adresa a zasílací adresa:
Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail:sekretariat@tridas.cz
tel.:+420 571 611 563

Rekuperační jednotka - EHR 280 D Akor Standart Rekuperace a klimatizace

EHR 280 D Akor Standard  - rekuperační jednotka

Informace
Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla (90–97%) a tříotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou. Jednotka je určena pro trvalý provoz.

Pokyny
Vzhledem k vysoké účinnosti výměníku se doplňkový ohřívač nepoužívá. Malé ztráty větráním pokryje topný systém domu. Kromě nastavení rychlosti po montáži, nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti ve třech stupních a občasné čištění. Čištění filtrů se doporučuje čtyřikrát ročně, čištění výměníku jednou za šest let, výměna filtrů jednou ročně. Při projekci rekuperačních jednotek EHR Akor a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kat. B (plynové kotle a ohřívače vody s otevřenou komorou) a nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína je nutno dbát příslušných odborných norem a zákonných ustanovení. Větrání musí také odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy.

Upozornění
Jednotka AKOR je určena k trvalému provozu. Po připojení do elektrické sítě je protimrazová ochrana aktivní až za 120 minut provozu a celkové načtení teplot a časových závislostí pro regulaci a řízení chodu trvá 24 hodin, kdy je možná funkce BYPASSU a letního větrání. Během této doby nelze dosáhnout předepsané účinnosti rekuperace a žádané správné funkce jednotky.

Jednotky v provedení RF jsou trvale připojené do sítě. Jednotky v provedení STANDARD jsou zapojeny přes SA 1-3V, který neumožňuje úplné vypnutí.

Montáž
Montáž pouze ve svislé poloze s volným prostorem před jednotkou, aby bylo možné otevřít víko a vyjmout fi ltry nebo výměník pro čištění. Součástí dodávky je ocelový pozední rám. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod.

Příslušenství
ED Flex System® – kruhové vzduchové rozvody
ED Plano System® – čtyřhranné vzduchové rozvody  
• KIT filtry G4, F5, F7

Skříň
Skříň je vyrobena z polypropylenu, je určena k montáži na stěnu a je třeba počítat s manipulačním prostorem před jednotkou pro čištění a výměnu filtru. S jednotkou se dodává stěnový montážní rám z pozinkované oceli. Přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 150 a vnější 180 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu a spodku jednotky. Vedle hrdla venkovního vzduchu je otvor protimrazové klapky. Kondenzát je vyveden vývodkou o průměru 40 mm, která je umístěna vespod skříně.

Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motory a s dozadu zahnutými lopatkami.

Motor
Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí jednotky, takže přívodní napětí je běžné síťové 230V, 50 Hz. Krytí IP31.

Rekuperace
Protiproudý deskový výměník je z polypropylenu s účinnosti v rozsahu 90 až 97 %. Výměník je přístupný po otevření předního víka jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.

El. připojení
U verze RF je z jednotky vyveden třížilový připojovací kabel ukončený vidlicí do zásuvky. Z jednotky Standard je vyveden pětižilový kabel.

Regulace otáček
V tabulce a grafu je znázorněno tovární nastavení otáček, ty lze ale po montáži přizpůsobit dle potřeby. Jednotka je vybavena dvěma potenciometry, kterými lze nastavit hodnotu vysokých a nízkých otáček. Střední otáčky jsou pak průměrem hodnoty vysokých a nízkých otáček. Pro nejvyšší otáčky lze u provedení RF nastavit doběh od 10, 20 nebo 30 min.

 

TČ Panasonic AQUAREA 7 až 16 kW - AKCE!

Akční ceny za dodávku a montáž. Poptejte nás !!!

Více informací