ÚVODNÍ STRANA ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY NAŠI PARTNEŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE
tel.: +420 571 611 563
TRIDAS Technology s.r.o. - Komfort s úsporou a návratností...
TRIDAS TECH TRIDAS PACK TRIDAS PULP

NÍZKOENERGETICKÉ DOMYKATEGORIEAKČNÍ NABÍDKAKONTAKT

TRIDAS TECHNOLOGY, s.r.o.

Fakturační adresa a zasílací adresa:
Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail:sekretariat@tridas.cz
tel.:+420 571 611 563

Návratnost FVEFotovoltaické elektrárny

Návratnost fotovoltaické elektrárny

 Úvodem Vás chceme upozornit, že dotace na instalaci fotovoltaické elektrárny není možné čerpat a  nebudou letos vypsány. Pro výpočet návratnosti uvažujeme s těmito faktory:

 • pořizovací cena za instalovaný kWp
 • roční produkce energie v dané lokalitě na kWp
 • výkupní cena v režimu zeleného bonusu za kWh
 • vlastní spotřeba objektu vyrobené el.energie

Pořizovací cena za instalovaný  kWp 

Cena za instalaci od naší společnosti je konečná, tzn. na klíč. Obsahuje komletní vyřízení legislativy, administrativy, instalaci, zprovoznění, revize FVE a zaškolení. Cena za kWp se liší vzhledem k velikosti elektrárny, použitým panelům a střídačům. Větší instalovaný výkon výkon bude méně nákladný, protože výkonnější střídač je v přepočtu na kWp osazených  panelů levnější.  Velikost instalace FVE se pohybuje v rozmezí 3 -30 kWp. Je nutné počítat i s vícenáklady na případné přeložení domovního - elektroměrového rozvaděče na místo veřejně přístupné.

Možnost financování instalace FVE se do celkové návratovosti a pořizovací ceny se rovněž promítne. Velmi zajímavá je možnost financování elektrárny na rodinných domech prostřednictvím stavebního spoření. V případě instalace na střeše či fasádě rodinného domu  určeného k bydlení je možné systém pořídit s 15% DPH. V ostatních případech , např. na objekt firmy je DPH vždy ve výši 21%.

Návratnost investice pro plátce DPH, zelený bonus

Návratnost investice pro všechny, kteří chtějí mít elektrárnu na svém domě a nepodnikají, nebo podnikají  a část nebo lépe většinu vyrobené energie si použijí pro vlastní spotřebu. Následně si představíme příklad , kdy je namontována  malou FVE o výkonu 10,08 kWp (42 panelů  IBC Polysol 240 Wp a střídač KOSTAL Piko 10.1 ) s cenou  mezi 30 - 45 Kč/Wp, volíme náročnější variantu za 40 Kč/Wp (složitá montáž, konstrukce pro plochou střechu).

Postup zjednodušeného výpočtu:

 • Investice tedy 400 tisíc Kč, s DPH nebudeme počítat, neboť jej plátci DPH vrátí finanční úřad do měsíce od podání prvního daňového přiznání k DPH.
 • FVE za rok vyrobí přibližně 10 000 kWh
 • Uvažujeme vlastní spotřebu ve výši 80 procent výrony tzn. 8 000 kWh (v létě ohřev teplé vody, provoz klimatizace, tepelného čerpadla a ostatních spotřebičů, ohřev bazénu, aj)
 • Provozní výnos za rok činí  23 tisíc Kč za rok od ČEZ, EON, PRE v režimu zeleného bonusu za to, že energii ekologicky vyrobil.
 • Úspora nenakoupené energie je  8.000 kWh  x náklady na nákup 1 kWh od distribuční společnosti, řekněme 4,50 Kč, celkem tedy 36 000,- Kč
 • Celkově výnos z provozu FVE plus úspora nákupu elektřické energie je za rok  59 tisíc
 • Prostá návratnost  je tedy : 400 / 59 =  6,8 let
 • Výkupní cena platná pro rok 2013 je garantována na dobu 20 let s mírným každoročním navýšením o inflaci
 • FVE bude teby dalších 13 let bude vytvářet  zisk plus úsporu.
 • Celkově výnos za 20 let provozu elektrárny bude  cca 460 tisíc a dalších 720 tisíc ušetří. ve skutečnosti bude úspora vyšší neboť ceny energií každý rok rostou. 
 • Celkový výnos je se skládá z fixní položky výroby a dále je závislý  na tom, kolik vyrobené energie si dokážete sami spotřebovat, ideální je pak spotřebovat vše.

TČ Panasonic AQUAREA 7 až 16 kW - AKCE!

Akční ceny za dodávku a montáž. Poptejte nás !!!

Více informací