ÚVODNÍ STRANA ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY NAŠI PARTNEŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE
tel.: +420 571 611 563
TRIDAS Technology s.r.o. - Komfort s úsporou a návratností...
TRIDAS TECH TRIDAS PACK TRIDAS PULP

NÍZKOENERGETICKÉ DOMYKATEGORIEAKČNÍ NABÍDKAKONTAKT

TRIDAS TECHNOLOGY, s.r.o.

Fakturační adresa a zasílací adresa:
Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail:sekretariat@tridas.cz
tel.:+420 571 611 563

Voda-vodaTepelná čerpadla

Společnost TRIDAS Technology realizuje tepelná čerpadla voda-voda od tradičního českého výrobce tepelných čerpadel - společnosti Mastertherm.

Princip voda - voda

Pro tento systém je přirodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálne 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová -> vsakovací studna.

Kdo má takové podmínky, dává většinou systému voda - voda přednost. Vybudování zdroje většinou totiž nebývá finančně náročné (většinou studna existuje).

Výhody

  • vysoký topný faktor
  • krátká doba návratnosti
  • nižší pořizovací náklady

Nevýhody

  • malý počet vhodných lokalit
  • požadavky na chemické složení

Účinnost tepelných čerpadel voda - voda

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca. 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj energie. Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-voda může přinést až 80% úspory.

Požadavky na přírodní zdroj:

Varianta studna

Pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/s.

Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí pomocí ponorného čerpadla voda. Pokud se studna nevyčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohoto systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.

Varianta řeka, rybník, ...

U tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobe nižší než 5°C, což znemožnuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výměníku (hadic PE), který se umístí do koryta reky, nebo na dno velké vodní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs.

Takovéto využívání musí povolit Správce toku, kterým bývá Povodí do kterého spadá daný vodní tok, nebo Meliorační správa ci Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášt.

Dimenzování tepelných čerpadel voda - voda

Stejně jako tepelná čerpadla země-voda se dimenzují i tepelná čerpadla voda-voda, tzn. na 70% tepelné ztráty rodinného domu.

Podrobnější informace získáte na adrese www.mastertherm.cz

TČ Panasonic AQUAREA 7 až 16 kW - AKCE!

Akční ceny za dodávku a montáž. Poptejte nás !!!

Více informací