ÚVODNÍ STRANA ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY NAŠI PARTNEŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE
tel.: +420 571 611 563
TRIDAS Technology, s.r.o.- Úspora s návratností
TRIDAS TECH TRIDAS PACK TRIDAS PULP

NÍZKOENERGETICKÉ DOMYKATEGORIEAKČNÍ NABÍDKAKONTAKT

TRIDAS Technology, s.r.o.

Fakturační adresa a zasílací adresa:
Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail:sekretariat@tridas.cz
tel.:+420 571 611 563

Solární systémy

Solární systémy se v podmínkách České republiky používají pro ohřev teplé vody, přitápění a ohřev vody v bazénu. Solární systém je vhodný nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro podniky a instituce.

Podmínkou dosažení co nevyšších úspor je správně navržený systém, odborná instalace a výběr kvalitních solárních kolektorů od renomovaných výrobců, správný sklon a umístění kolektorů. Důležité je také správné nastavení regulačních prvků. Většina solárních systémů je tlaková, je ale také možno instalovat systémy beztlaké.

Díky pokroku technologií pracují solární systémy s účinností až 80 % a životností 30 let.

Ohřev teplé vody - tyto systémy mají dobrou využitelnost díky rovnoměrnému profilu potřeby tepla na teplou vodu v průběhu roku. U rodinných domků vzhledem k běžné spotřebě 50 litrů/osoba/den, jde o solární soustavy o 2–5 solárních panelech, se zásobníkem užitkové vody 200–400 litrů. U takového systému lze dosáhnout úspory 50-70% nákladů na přípravu teplé vody.

Na podporu vytápění - solární systémy pro vytápění je vhodné kombinovat s ohřevem teplé vody. V letních měsících, kdy netopíme, můžeme přebytky využít právě k ohřevu teplé vody. U solárního systému určeného k podpoře vytápění je úspora okolo 20–30 % nákladů na topení.

Na ohřev bazénu - u venkovních bazénů si použitím solárního systémů prodlužujete plaveckou sezónu a úspora nákladů je až 100 %. I tento systém lze kombinovat s předchozími systémy. U vnitřních bazénů lze dosáhnout až 60 % úspor na ohřev.

Výhody solárních systémů:

  • úspora nákladů na vytápění a ohřev vody 
  • garantovaný výkon kolektorů 
  • vysoká životnost až 30 let
  • lze napojit na stávající systém
  • rychlá a snadná instalace
  • minimální nároky na obsluhu a údržbu
  • chráníte životní prostředí
  • šetříte primární zdroj

Výhody tlakových solárních systémů :
Dlouhodobě používaná technologie tlakových systémů s reálně ověřenou dobou životnosti kolektorů 36let. Nemrznoucí kapalina zaručuje bezúdržbový a spolehlivý solární systém i v zimním období.

.

Výhody beztlakých solárních systémů ROTEX:
Jedinečná technologie s méně montážními prvky (ex. nádoba..) a tedy i s menší potřebou místa. Přímý ohřev vody v kolektorech přináší vyšší zisky. Plně funkční i v zimním období díky řízení regulační jednotkou.
Jak solární systém funguje?
V kolektoru se zahřeje teplonosná kapalina, kterou v uzavřeném systému pohání čerpadlo. Zahřátá kapalina ve výměníku umístěném v solárním zásobníku předá teplo a vrací se zpátky do kolektoru. Regulace vyhodnocuje, zda je rozdíl teploty mezi kolektory a zásobníkem dostatečný a zda nebyla překročena maximální teplota v zásobníku. Pokud jsou obě podmínky splněny, je spuštěno čerpadlo solárního systémuSolární systémy je třeba doplnit o další zdroj, který bude zejména v zimním období doplňovat chybějící energii. Takovým zdrojem může být elektrické topné těleso umístěné v zásobnících nebo externí plynový a kondenzační kotel Ferroli či tepel-
né čerpadlo ROTEX. Je možné dohřívat vodu také v dalším externím plynovém ohřívači vody ENBRA a JohnWood nebo elektrickém zásobníkovém ohřívači Ferroli.Solární systém je bezpečný, například v případě, že odjíždíte na dovolenou, nedochází k žádnému odběru teplé vody ze zásobníku. Zásobník se nabije na maximálně požadovanou teplotu a čerpadlo se zastaví, i když teplota na kolektorech bude dostatečná. V solárních systémech nikdy nechybí vhodně dimenzovaná expanzní nádoba, která výkyvy v tlacích zachytí a zajistí tak bezpečnost celého systému i jednotlivých prvků. Solární systémy jsou plně funkční a ziskové i v zimním období díky regulaci.Námi dodávané solární systémy přinášejí svým majitelům kromě finančních úspor i dlouhodobý komfort bez obsluhy, dávají na vědomí majitelovu zodpovědnost vůči prostředí, zvyšují hodnotu nemovitosti a především přináší větší nezávislost na všech dodavatelích energií.

Navrhneme Vám systém topení a ohřevu teplé vody na míru.

Při návrhu solárních systému vycházíme z výkonu slunečních kolektorů a našich možností. Jednak finančních provozních a prostorových. Nejpoužívanější sluneční kolektory mají plochu absorbéru cca 2m². Je to dáno výrobními a montážními možnosti výrobců, ale i montážních firem.

TČ Panasonic AQUAREA 7 až 16 kW - AKCE!

Akční ceny za dodávku a montáž. Poptejte nás !!!

Více informací